Για την Εγκατάσταση Ηλιακού Θερμοσίφωνα ακολουθούμε τα εξής βήματα:

 

Α) Εκτίμηση σημείου εγκατάστασης

Ορίζουμε ως κρίσιμο και ιδιαιτέρως σοβαρό γεγονός την σωστή επιλογή του σημείου εγκατάστασης ενός ηλιακού θερμοσίφωνα. Μια τυχαία ή και κάποιες φορές επιπόλαιη επιλογή του συγκεκριμένου σημείου είναι ικανή να επιφέρει σοβαρές απώλειες στην απόδοση του ηλιακού.

 

Β) Συναρμολόγηση σκελετού στήριξης

Στο βήμα αυτό προχωρούμε στις απαραίτητες συνδέσεις της βάσης και των στηριγμάτων που φέρει, ώστε να εξασφαλίσουμε την μέγιστη σταθερότητα και ασφάλεια.

 

Γ) Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα

Στην παρούσα φάση τοποθετούμε και συνδέουμε τα μέρη του ηλιακού θερμοσίφωνα στην βάση στηρίξεως. Στις  εργασίες τοποθέτησης περιλαμβάνεται η  διασύνδεση των συλλεκτών, η εγκατάσταση του μπόιλερ και των βαλβίδων ασφαλείας που φέρει,  σφίξιμο ρακόρ, προσανοτολισμός του όλου συστήματος, στοίχιση  μπόιλερ-συλλεκτών, άνοιγμα οπών με δράπανο στην πλάκα  και ενσωμάτωση του συστήματος με βίδωμα.

 Δ) Υδραυλικές ενώσεις

Πραγματοποιείται σύνδεση της παροχής κρύου νερού και της προέκτασης ζεστού στο μπόιλερ. Επίσης  τελείται μόνωση τυχόν γυμνών βραχυκυκλωμάτων και ακολουθεί βάψιμο στα σημεία έδρασης της βάσεως.

 

Ε) Οδηγίες Χρήσης - Παράδοση έργου

Στο παρόν στάδιο το τεχνικό μας τμήμα, παραδίδει το έργο δίνοντας πάντα τις απαραίτητες κατευθυντήριες γραμμές για την ορθή και αποδοτικότερη χρήση του ηλιακού σας θερμοσίφωνα.

Ωστόσο το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Clima Services βρίσκεται στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή απορία.   

 

 Ενδεικτικό κόστος εγκατάστασης ηλιακού : από 65 € + ΦΠΑ

 

Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας, υπάρχει δυνατότητα πληρωμής στο χώρο σας με κάρτα μέσω φορητού POS.

 

 

 

Go to top