Τύπου Split 7000 BTU  έως 14000 BTU

 

Η εγκατάσταση κλιματιστικού περιλαμβάνει:


-Έως 3 μέτρα σωληνώσεις-καλωδιώσεις.
-Μονώσεις σωληνώσεων,μία για κάθε σωλήνα.

-Αποχέτευση τύπου σπιράλ για τα συμπυκνώματα. 
-Βάσης τύπου γωνίας ή βάση δαπέδου για την εξωτερική μονάδα.
-Ταφ για την σύνδεση των δυό αποχετεύσεων σε μια όπου αυτό είναι εφικτό.
-Παροχή ρεύματος κλιματιστικού με ΦΙΣ.
-Έλεγχος λειτουργίας παρουσία πελάτη.
-Εξήγηση του τρόπου λειτουργίας-καθαρισμού των φίλτρων.
-Όλες οι τρύπες της εγκατάστασης κλείνονται με λευκό στόκο.
-Αυτά συνήθως καλύπτουν κατά 95% μια εγκατάσταση κλιματιστικού.
-Η εγκατάσταση γίνεται μόνο στη θέση που επιθυμείτε εκτός και αν επιλέξουμε μια θέση μαζί για καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία.

Το κόστος εγκατάστασης κλιματιστικού ανέρχεται σε 70€ + Φ.Π.Α 

 

 

Τύπου Split από 16000 BTU έως 24000 BTU 

 

Η εγκατάσταση κλιματιστικού περιλαμβάνει:


-Έως 3 μέτρα σωληνώσεις-καλωδιώσεις.

-Μονώσεις σωληνώσεων,μία για κάθε σωλήνα.

-Αποχέτευση τύπου σπιράλ για τα συμπυκνώματα. 
-Βάσης τύπου γωνίας ή βάση δαπέδου για την εξωτερική μονάδα.
-Ταφ για την σύνδεση των δυό αποχετεύσεων σε μια όπου αυτό είναι εφικτό.
-Παροχή ρεύματος κλιματιστικού με ΦΙΣ.
-Έλεγχος λειτουργίας παρουσία πελάτη.
-Εξήγηση του τρόπου λειτουργίας-καθαρισμού των φίλτρων.
-Όλες οι τρύπες της εγκατάστασης κλείνονται με λευκό στόκο.
-Αυτά συνήθως καλύπτουν κατά 95% μια εγκατάσταση κλιματιστικού.
-Η εγκατάσταση γίνεται μόνο στη θέση που επιθυμείτε εκτός και αν επιλέξουμε μια θέση μαζί για καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία.

Το κόστος εγκατάστασης κλιματιστικού ανέρχεται σε 85€ + Φ.Π.Α  

 

 

 

Τύπου Ντουλάπας έως 36000 BTU 

 

Η εγκατάσταση ντουλάπας περιλαμβάνει:


-Έως 2 μέτρα σωληνώσεις-καλωδιώσεις.
-Μονώσεις σωληνώσεων,μία για κάθε σωλήνα.
-Βάσης τύπου γωνίας ή βάση δαπέδου για την εξωτερική μονάδα.
-Ταφ για την σύνδεση των δυό αποχετεύσεων σε μια όπου αυτό είναι εφικτό.
 -Ανύψωση τις εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας έως 2 μετρα. 
-Έλεγχος λειτουργίας παρουσία πελάτη.
-Εξήγηση του τρόπου λειτουργίας-καθαρισμού των φίλτρων.
-Όλες οι τρύπες της εγκατάστασης κλείνονται με λευκό στόκο.
-Αυτά συνήθως καλύπτουν κατά 95% μια εγκατάσταση κλιματιστικού.
-Η εγκατάσταση γίνεται μόνο στη θέση που  επιθυμείτε εκτός και αν επιλέξουμε μια θέση μαζί για καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία.

Το κόστος εγκατάστασης ντουλάπας ανέρχεται σε 140€ + Φ.Π.Α 

 

 

 

Τύπου Ντουλάπας από 36000 BTU έως 66000 BTU 

 

Η εγκατάσταση ντουλάπας περιλαμβάνει:


-Έως 2 μέτρα σωληνώσεις-καλωδιώσεις.
-Μονώσεις σωληνώσεων,μία για κάθε σωλήνα.
-Βάσης τύπου γωνίας ή βάση δαπέδου για την εξωτερική μονάδα. 
-Ταφ για την σύνδεση των δυό αποχετεύσεων σε μια όπου αυτό είναι εφικτό.
 -Ανύψωση τις εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας έως 2 μετρα. 
-Έλεγχος λειτουργίας παρουσία πελάτη.
-Εξήγηση του τρόπου λειτουργίας-καθαρισμού των φίλτρων.
-Όλες οι τρύπες της εγκατάστασης κλείνονται με λευκό στόκο.
-Αυτά συνήθως καλύπτουν κατά 95% μια εγκατάσταση κλιματιστικού.
-Η εγκατάσταση γίνεται μόνο στη θέση που επιθυμείτε εκτός και αν επιλέξουμε μια θέση μαζί για καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία.

Το κόστος εγκατάστασης ντουλάπας ανέρχεται σε 160€ + Φ.Π.Α 

 

 

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24% καθώς και 

η κοστολόγηση τυχόν επιπρόσθετων εργασιών που καθίστανται απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.

 

            Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας, υπάρχει δυνατότητα πληρωμής στο χώρο σας με κάρτα μέσω φορητού POS.

            ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

Επικοινωνήστε μαζί μας και λάβετε προσφορά για:

α) εγκατάσταση κλιματιστικών διατάξεων, 

β) εγκατάσταση κασσέτας, 

γ) εγκατάσταση κλιματιστικών δαπέδου,

δ) εγκατάσταση κλιματιστικών οροφής, 

ε) εγκατάσταση καναλάτων,

στ) εγκατάσταση VRV,

ζ) εγκατάσταση αντλίας θερμότητος

Go to top