Η συντήρηση κεντρικής θέρμανσης πετρελαίου περιλαμβάνει:

 

- Καθαρισμό του λέβητα από τα κατάλοιπα πετρελαίου

- Συντήρηση καυστήρα

- Μέτρηση και ρύθμιση αναλογίας αέρα καυσίμου στον καυστήρα

- Καθαρισμό αντλίας πετρελαίου και φίλτρων αντλίας και γραμμής

- Αλλαγή μπεκ ψεκασμού του πετρελαίου

- Καθαρισμός ακίδων σπινθηρισμού

- Καθαρισμός διασκορπιστήρα

- Καθαρισμός φωτοκύτταρου

- Μέτρηση καυσαερίων

- Έκδοση φύλλου ελέγχου βάση ορίων υπουργείου (ΠΕΡΠΑ)

 

 

  

Go to top