Αεροκουρτίνα Olefini Α-23 Υψηλής Παροχής Απλή 1,2m Θέση Κινητήρα Αριστερά