Αεροκουρτίνα Olefini X18 Απλή 1,8m Χαμηλής Παροχής Θέση Κινητήρα στο Κέντρο