Η ετήσια συντήρηση της κεντρικής θέρμανσης πετρελαίου, μπορεί να προσφέρει αύξηση του χρόνου ζωής του λέβητα, εξοικονόμηση στο καύσιμο και έγκαιρη απομάκρυνση των κατάλοιπων της καύσης ώστε να μην παραμένουν μέσα στον λέβητα και να διαβρώνουν το θάλαμο της καύσης.

Η συντήρηση κεντρικής θέρμανσης πετρελαίου από την Clima Services περιλαμβάνει:

  • Καθαρισμό του λέβητα από τα κατάλοιπα πετρελαίου
  • Συντήρηση καυστήρα
  • Μέτρηση και ρύθμιση αναλογίας αέρα καυσίμου στον καυστήρα
  • Καθαρισμό αντλίας πετρελαίου και φίλτρων αντλίας και γραμμής
  • Αλλαγή μπεκ ψεκασμού του πετρελαίου
  • Καθαρισμός ακίδων σπινθηρισμού
  • Καθαρισμός διασκορπιστήρα
  • Καθαρισμός φωτοκύτταρου
  • Μέτρηση καυσαερίων
  • Έκδοση φύλλου ελέγχου βάση ορίων υπουργείου (ΠΕΡΠΑ)

Για την συντήρηση της κεντρικής θέρμανσης

επικοινωνήστε μαζι μας !