Για την εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα  ακολουθούμε τα εξής βήματα:

 • Εκτίμηση σημείου εγκατάστασης
  Η σωστή επιλογή του σημείου εγκατάστασης ενός ηλιακού θερμοσίφωνα αποτελεί ένα κρίσιμο και ιδιαίτερα σοβαρό γεγονός. Μια τυχαία ή και κάποιες φορές επιπόλαιη επιλογή του συγκεκριμένου σημείου είναι ικανή να επιφέρει σοβαρές απώλειες στην απόδοση του ηλιακού. Για αυτό, το έμπειρο και εξειδικευμένο δυναμικό μας, μελετά προσεκτικά το χώρο σας ώστε να γίνει η βέλτιστη επιλογή του σημείου εγκατάστασης.
 • Συναρμολόγηση σκελετού στήριξης
  Στο βήμα αυτό προχωρούμε στις απαραίτητες συνδέσεις της βάσης και των στηριγμάτων που φέρει, ώστε να εξασφαλίσουμε την μέγιστη σταθερότητα και ασφάλεια.
 • Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα
  Στην παρούσα φάση τοποθετούμε και συνδέουμε τα μέρη του ηλιακού θερμοσίφωνα στην βάση στηρίξεως. Στις εργασίες τοποθέτησης περιλαμβάνεται η  διασύνδεση των συλλεκτών, η εγκατάσταση του μπόιλερ και των βαλβίδων ασφαλείας που φέρει,  σφίξιμο ρακόρ, προσανοτολισμός του όλου συστήματος, στοίχιση  μπόιλερ-συλλεκτών, άνοιγμα οπών με δράπανο στην πλάκα  και ενσωμάτωση του συστήματος με βίδωμα.
 • Υδραυλικές Ενώσεις
  Πραγματοποιείται σύνδεση της παροχής κρύου νερού και της προέκτασης ζεστού στο μπόιλερ. Επίσης, τελείται μόνωση τυχόν γυμνών βραχυκυκλωμάτων.
 • Οδηγίες Χρήσης – Παράδοση έργου
  Στο παρόν στάδιο το τεχνικό μας τμήμα, παραδίδει το έργο δίνοντας πάντα τις απαραίτητες κατευθυντήριες γραμμές για την ορθή και αποδοτικότερη χρήση του ηλιακού σας θερμοσίφωνα. Ωστόσο, το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Clima Services βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή απορία

Το κόστος εγκατάστασης ηλιακού ανέρχεται ενδεικτικά  σε:

 • Από 120€ + Φ.Π.Α. για ηλιακό διπλής ενέργειας
 • Από 150€ + Φ.Π.Α. για ηλιακό τριπλής ενέργειας

Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνονται οι σωληνώσεις

Το κόστος αντικατάστασης ηλιακού ανέρχεται ενδεικτικά από 150€ + Φ.Π.Α

Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας, υπάρχει δυνατότητα πληρωμής στο χώρο σας με κάρτα μέσω φορητού POS.

Επικοινωνήστε μαζί μας και λάβετε προσφορά για:
α) αντικατάσταση boiler,
β) αντικατάσταση συλλεκτών,
γ) αλλαγή θέσης ηλιακού,
δ) αντικατάσταση σωληνώσεων & μονώσεων

Για την εγκατάσταση του ηλιακού σας θερμοσίφωνα

επικοινωνήστε μαζί μας !