Η εγκατάσταση κλιματιστικού τύπου split περιλαμβάνει:

-Έως 3 μέτρα σωληνώσεις-καλωδιώσεις.

-Μονώσεις σωληνώσεων,μία για κάθε σωλήνα.

-Αποχέτευση τύπου σπιράλ για τα συμπυκνώματα.

-Βάσης τύπου γωνίας ή βάση δαπέδου για την εξωτερική μονάδα.

-Ταφ για την σύνδεση των δυό αποχετεύσεων σε μια όπου αυτό είναι εφικτό.

-Παροχή ρεύματος κλιματιστικού με ΦΙΣ.

-Έλεγχος λειτουργίας παρουσία πελάτη.

-Εξήγηση του τρόπου λειτουργίας-καθαρισμού των φίλτρων.

-Όλες οι τρύπες της εγκατάστασης κλείνονται με λευκό στόκο.

-Αυτά συνήθως καλύπτουν κατά 95% μια εγκατάσταση κλιματιστικού.

-Η εγκατάσταση γίνεται μόνο στη θέση που επιθυμείτε εκτός και αν επιλέξουμε μια θέση μαζί για καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία.

Το κόστος εγκατάστασης κλιματιστικού ανέρχεται σε:

 • Από 90€ + Φ.Π.Α για κλιματιστικά split 7000-14000 BTU
 • Από 120€ + Φ.Π.Α για κλιματιστικά split 16000-24000 BTU

Η εγκατάσταση ντουλάπας περιλαμβάνει:

 • Έως 2 μέτρα σωληνώσεις-καλωδιώσεις
 • Μονώσεις σωληνώσεων,μία για κάθε σωλήνα
 • Βάσης τύπου γωνίας ή βάση δαπέδου για την εξωτερική μονάδα
 • Ταφ για την σύνδεση των δυό αποχετεύσεων σε μια όπου αυτό είναι εφικτό
 • Ανύψωση τις εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας έως 2 μετρα
 • Έλεγχος λειτουργίας παρουσία πελάτη
 • Εξήγηση του τρόπου λειτουργίας-καθαρισμού των φίλτρων
 • Όλες οι τρύπες της εγκατάστασης κλείνονται με λευκό στόκο
 • Αυτά συνήθως καλύπτουν κατά 95% μια εγκατάσταση κλιματιστικού
 • Η εγκατάσταση γίνεται μόνο στη θέση που επιθυμείτε εκτός και αν επιλέξουμε μια θέση μαζί για καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία.

Το κόστος εγκατάστασης ντουλάπας ανέρχεται σε:

 • 160€ + Φ.Π.Α. για ντουλάπα έως 36000 BTU
 • 180€ + Φ.Π.Α. για ντουλάπα 36000-66000 BTU

Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας, υπάρχει δυνατότητα πληρωμής στο χώρο σας με κάρτα μέσω φορητού POS.

Επικοινωνήστε μαζί μας και λάβετε προσφορά για:
α) εγκατάσταση κλιματιστικών διατάξεων,
β) εγκατάσταση κασέτας,
γ) εγκατάσταση κλιματιστικών δαπέδου,
δ) εγκατάσταση κλιματιστικών οροφής,
ε) εγκατάσταση καναλάτων,
στ) εγκατάσταση VRV,
ζ) εγκατάσταση αντλίας θερμότητος

Για την εγκατάσταση του κλιματιστικού σας

επικοινωνήστε μαζί μας !