Αεροκουρτίνα Olefini K-46 Απλή 1,6m Θέση Κινητήρα στο Κέντρο