Ενεργειακή ετικέτα κλιματιστικού

Ενεργειακή ετικέτα κλιματιστικού

Για κάθε κλιματιστικό μηχάνημα, οι κατασκευαστές είναι υποχρεωμένοι από τη νομοθεσία της Ε.Ε., να εκδίδουν την ενεργειακή ετικέτα, της κάθε μονάδας. Η ετικέτα αυτή παρέχει πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος. Στην εικόνα φαίνεται πως είναι μια ενεργειακή ετικέτα και πώς διαβάζουμε τις πληροφορίες που μας δίνει.

Αφήστε μια απάντηση